Dėl žodžių ir darbų 2010-08-10

Dėl žodžių ir darbų (2010-08-10): Aišku, LKŽ nėra žodžio batauti. Bet galima imtis tokios veiklos. O jai įvardinti reikia žodžio.
Jei bent keli grybaudami ne tik uogaus, bet dar ir bataus, atsiras šansas gyvuot ir žodžiui.
Užfiksavus batą miške, šalikelėj ar dar kur nors, galima jį pasiimt į namus ir imtis asambliažą kurti. Jei seksis, ir parodą surengti.
Eksponuot ant grindų. Batavimas įgautų aukštesnį statusą, gal net A.A. dėmesį atkreiptų. Ir prasivertų vartai istorijon ir žodynan.
Bet visai gana tik nufotografuot batą, likusį be šeimininko, pasimetusį, – ir išsiųst el. paštu vgasiliunas@gmail.com.
Ir batautojo nekrologo pavadinimas aiškus: „XY padžiovė batus“. Skambù.

2012-04-02

(98) Panerinis, rastas besišypsant

Penktadienį po darbo eidamas per Žirmūnų tiltą pagalvojau: ogi kodėl nepasivaikščiojus paneriu lig Žaliojo? (Oras dar nesubjuręs buvo.) Eit paupiu pasroviui daug lengviau ir net maloniau – lyg ta pačia kryptim srūvantis vanduo būtų bendrakeleivis. Nelabai tikėjaus ką nors rasiąs, bet kai nesitiki, tai ir randi. Vieta – ties sporto klubu „Body Gym“.
O kodėl šypsojaus tuo metu, kai pamačiau šitą batą? Buvau ką tik prisiminęs epizodą iš režisieriaus Antano Sutkaus (1892–1968) prisiminimų apie Maironį (daugiausia bendravo, kai pastarasis ėmėsi dramaturgijos). Taigi: Maironis labiausiai draugavęs su kompozitorium Juozu Naujaliu, dažnai eidavę pasivaikščiot, aišku, ir palei Nemuną. Sutkus kartą paklausęs:
– Apie ką judu šnekat, vaikščiodami abu vakarais?
– Naujalis patyli, o aš pasiklausau, – atsakęs Maironis.
Yra tekę patirt tokį malonumą – eini ir kartu, ir vienas; ir nejauti jokios būtinybės atsiprašant konversuoti, ir jauti, kad kitas žmogus tą patį jaučia; tiesiog – pasitylėjimas vietoj pasikalbėjimo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą