Dėl žodžių ir darbų 2010-08-10

Dėl žodžių ir darbų (2010-08-10): Aišku, LKŽ nėra žodžio batauti. Bet galima imtis tokios veiklos. O jai įvardinti reikia žodžio.
Jei bent keli grybaudami ne tik uogaus, bet dar ir bataus, atsiras šansas gyvuot ir žodžiui.
Užfiksavus batą miške, šalikelėj ar dar kur nors, galima jį pasiimt į namus ir imtis asambliažą kurti. Jei seksis, ir parodą surengti.
Eksponuot ant grindų. Batavimas įgautų aukštesnį statusą, gal net A.A. dėmesį atkreiptų. Ir prasivertų vartai istorijon ir žodynan.
Bet visai gana tik nufotografuot batą, likusį be šeimininko, pasimetusį, – ir išsiųst el. paštu vgasiliunas@gmail.com.
Ir batautojo nekrologo pavadinimas aiškus: „XY padžiovė batus“. Skambù.

2015-09-30

(202) Seniai palikti ir sulyti

Praeitą šeštadienį prie Žingių pilkapyno, kur radau tą basučių porą, buvom stabtelėję (lyg ir pagrybaut) važiuodami iš Danilavos į Purviniškius; tada, planavom, per Dubingių mišką iki kelio Joniškis–Dubingiai, pasukam kairėn etc.
Bet stabtelėjom dar kartą neprivažiavę Purviniškių: per mišką eina aukštos įtampos linija, po ja iškirsta, o teko girdėt, kad šįmet grybai dygsta būtent visokiose laukymėse, palaukėse ir pan.
Beeinant ta iškirsta juosta, kairėj tokią lyg ir daubą pamačiau (kartais tokiose vietose mėgsta dygt lenkiški baravykai – xerocomus badius); deja, baravykų neradau, bet va batų – visai nemažai.

(201) Paasvejinė pora

Pagaliau ir aš vėl šį tą radau – šeštadienį, 09-26, prie Asvejos ežero.
Pora ilsėjos ant švendrių.
Kaip matot, visai šviežiai dar atrodanti. Žmogus atėjo ar atvažiavo pasimaudyt, pasimaudė, ir taip gera buvo, kad net basutes pamiršo.

(200) Pušbatis

Ėmė dygt grybai, ėmė rastis batai.

Dovilės Šč. radinys Draučių miške prie Antakalnių kaimo 2015-09-28.

— Ačiū!
Ir sveikinu tapus batautoja, kolege.
Pirmas, bet – tikiu – ne paskutinis radinys.

2015-09-29

(199) Остались от козлика рожки (kepurė) да ножки (kedai)

Aliaus P. radinys grybaujant Zalavo miške netoli Pabradės 2015-09-19.
Vaizdo pavadinimas – radėjo.

— Ačiū!

2015-09-18

(198) Trys jūrbačiai ir Charleso Simico eilėraštis

Gintautas S., aktyviausias batautojas, vėl šį tą rado:
Laba diena,
trys radiniai Lietuvos pajūryje, pirmosiomis rudens dienomis.
— Ačiū! – O aš? Ką aš, nebent prie konteksto galiu prisidėt – Charleso Simico eilėraščiu.
My Shoes
Shoes, secret face of my inner life:
Two gaping toothless mouths,
Two partly decomposed animal skins
Smelling of mice-nests.

My brother and sister who died at birth
Continuing their existence in you,
Guiding my life
Toward their incomprehensible innocence.

What use are books to me
When in you it is possible to read
The Gospel of my life on earth
And still beyond, of things to come?

I want to proclaim the religion
I have devised for your perfect humility
And the strange church I am building
With you as the altar.

Ascetic and maternal, you endure:
Kin to oxen, to Saints, to condemned men,
With your mute patience, forming
The only true likeness of myself.


Mano batai
Batai, slaptasis mano gyvenimo veidas:
Dvi žiojinčios bedantės burnos,
Dvi apirusios, pelių urvais atsiduodančios
Gyvūnų odos.

Mano brolis ir sesuo, gimę negyvi,
Tęsia savo egzistenciją jumyse,
Vesdami per gyvenimą
Neperprantamos jųjų nekaltybės link.

Kokia nauda man iš knygų,
Jeigu iš jūsų galima išskaityti
Mano žemiškojo gyvenimo Evangeliją
Ir kas toliau, ateities įvykius?

Noriu garsint religiją,
Kurią sukūriau jūsų tobulam nusižeminimui,
Ir keistą bažnyčią, kurią statau
Aplink jus kaip altorių.

Asketiški ir motiniški, jūs tveriate:
Panašios padermės kaip jaučiai, šventieji ar pasmerktieji,
Su nebylia kantrybe šlifuodami
Tikrąjį mano esybės gyvavaizdį.
— vertė Andrius Patiomkinas, ŠA, 2015-09-04, p. 9 —