Dėl žodžių ir darbų 2010-08-10

Dėl žodžių ir darbų (2010-08-10): Aišku, LKŽ nėra žodžio batauti. Bet galima imtis tokios veiklos. O jai įvardinti reikia žodžio.
Jei bent keli grybaudami ne tik uogaus, bet dar ir bataus, atsiras šansas gyvuot ir žodžiui.
Užfiksavus batą miške, šalikelėj ar dar kur nors, galima jį pasiimt į namus ir imtis asambliažą kurti. Jei seksis, ir parodą surengti.
Eksponuot ant grindų. Batavimas įgautų aukštesnį statusą, gal net A.A. dėmesį atkreiptų. Ir prasivertų vartai istorijon ir žodynan.
Bet visai gana tik nufotografuot batą, likusį be šeimininko, pasimetusį, – ir išsiųst el. paštu vgasiliunas@gmail.com.
Ir batautojo nekrologo pavadinimas aiškus: „XY padžiovė batus“. Skambù.

2020-06-18

(365) Švit ir čiur -bačiai

Švitrigailos g-vė, 2020 VI 13
Ričardas Š. atsiuntė kolekcijos papildų, užfiksuotų birželio 13-ą:
Sveikutėlis, Bičiuli,
Štai du radiniu – iš Švitrigailos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvių.
Iškalbingi, nors ir nebylūs.
Tasai švitrigailaitis aršusis „kvepia“ drama. Aaa, būta kivirčo, būta batalijos, būta spardynės. Tik finaliop suakivaizdėjo, kad vaidytasi su savimi pačiu.
Na, o Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jaunojo palikuonio, žinia, dar nedomina kepurės, pirštinės ir batai.
Čiurlionio g-vė, 2020 VI 13
A propos, išvedžiau tokią alogiškai logišką išvadą.
Radusieji ką pamesto, žiūrėk, pakelia ir pamauna ant tvoros, paguldo ant elektros paskirstymo dėžės, ant stulpelio. Kad būtų regimiau.
Ogi grįžusysis ieškoti to batelyčio, tos pirštinaitės akylauja ant žemės, ant tako, ant šaligatvio, kur ir pametęs, kur ir turėjo iškristi iš kišenės ar rankinės.
Mat kaip išeina. Geradarių pagalbininkų geri veiksmai benaudžiai, oi, benaudžiai. Čia strykt liaudies patarlė ir išsiviepia: „Gerais norais (darbais) pragaras grįstas“.
Tiek, Virgi, tiek mano liežuvavimo.
Ričardas Toks


— Dėkui, Ričardai, už kolekcijos papildus ir paliežuvavimą. Ką čia ir bepridursi? Patylėt, nesikišt, palikt, kaip yr, kai man daug sunkiau sekas negu pareikšt savo nuomonę, pataisyt, patvarkyt – prigimtis žmonių, kai kurių, matyt, tokia – pasaulio tobulintojų, nors tas pasaulis netobulėja, nepaiso pastangų ir norų. Kol vieną skylę lopai, dvi kitos atsiranda.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą